Samtaler med børn

Terapeutiske samtaler med børn.

Når jeg har samtaler med børn, er det en helt afgørende forudsætning, at barnet selv ønsker det.

Samtalerne tager afsæt i barnets oplevelse af sin virkelighed og har i høj grad som mål at højne selvværd, accept af det, der er og at styrke oplevelsen af identitet og handlemuligheder.

Fundamentet i samtalen med et barn er anerkendelse og tryghed.

Når det giver mening, kan jeg gøre brug af små mindfulnessøvelser.

Det er vigtigt, at forældrene er med i et tæt samarbejde, og at der løbende evalueres.

Hvorvidt forældrene deltager i samtalerne og i hvilket omfang, aftales ved første møde og justeres efter ønske og behov.

 

Terapi kan være en mulighed, hvis barnet:

– oplever angst eller indre uro

– er trist og indadvendt

– kommer i mange konflikter

– har mistet

– har problemer med at spise eller sove

– har lavt selvværd