Hvorfor terapi?

 

Målet med terapi er at styrke din livskvalitet og dit selvværd. Terapi handler om at skabe klarhed, der giver dig mulighed for at tænke, føle og handle på nye og mere livgivende måder, og give dig støtte til at arbejde med de vanskeligheder, der hindrer dig i at have det godt. For de fleste opleves terapi som en udvikling, der giver mod til at stole på egne ressourcer og muligheder.

Jo mere rodfæstet og stående på egne ben, du er indadtil, desto mere kan du favne den ydre verden med dens glæder og udfordringer – og omvendt: jo mere, du kan åbne dig mod andre og tage positivt mod inspiration og ideer udefra, des mere styrkes dit indre liv og din balance.

Det er jo bare ikke altid, vi har ro og overskud og føler os i balance.

Terapi kan være effektivt:

  • når du føler dig stresset/udbrændt
  • når du oplever angst
  • når du oplever eksistentielle kriser som tab, skilsmisse, mm.
  • når du savner mål og mening i dit liv
  • når du har lavt selvværd
  • når du er nedtrykt og modløs
  • når dine tanker kører i ring

En krise er smertelig, men den er også en mulighed for at mærke verden. En chance for at mærke sig selv, klargøre sit ståsted og overtage sig selv. At leve autentisk er at leve bevidst.

 

Klinikken – et enkelt og lyst rum i rolige omgivelser.