Om eksistentiel terapi

Eksistentiel samtale og terapi er en mulighed, hvis du ønsker at udvikle dig, dine relationer, dit liv og din evne til at håndtere livets udfordringer og kriser uden at miste fodfæstet.

Det er en mulighed for at genfinde eller finde ind til det, der er vigtigst for dig – det, der giver dig mening.

Du er et resultat af dine valg. De valg, du har truffet tidligere, gav dig engang mening, men det er ikke sikkert, de giver dig mening nu. Den erkendelse giver dig mulighed for at vælge, hvordan du vil håndtere livet fremefter. Mennesket er altid i forandring, og hvert øjeblik er nyt.

I samtalen undersøger vi i fællesskab din måde at opleve dig selv, dine relationer og din verden- på godt og på ondt.

At møde verden åbent, lade sig gennemstrømme af den, bevare sit centrum, men være i bevægelse og bevæge andre, lade verden komme til stede gennem en og selv virke tilbage på den. Det er at eksistere, at leve!

 

“Nær flammen i dit center

stå rummeligt i din væren

mød verden uforbeholdent

vågn op fra søvnige rutiner

giv små detaljer stor opmærksomhed

opdag storheden i det almindelige

vær dig selv i alt, hvad du gør.”

 

 

GRUNDINDSTILLINGER

Eksistentiel samtale og terapi har afsæt i en række grundindstillinger:

  • Mennesket er grundlæggende i stand til at udvikle sig og skabe mening
  • Mennesket har frihed til at vælge og være ansvarlig for egne valg
  • Mennesket vælger selv sine værdier og antagelser som kan give livet mening
  • Nuet er vejen til er kendelse og accept
  • Det vi fokuserer på vokser og bliver vores virkelighed
  • Indbyrdes forbundethed: mennesket er altid forbundet – med andre og verden
  • Eksistentiel uvished: mennesket kan ikke afholde sig fra at søge efter sandhed, lykke, udfordringer, oplevelser og frihed, men har ingen garanti for at nå disse mål
  • Eksistentiel angst: angst er en mulighed for personlig udvikling – den er en uundgåelig del af livet